Insemination med donerade spermier

Innan det är dags för själva inseminationen, som utförs hos vår samarbetspartner Nordic IVF, så behöver du/ ni genomgå en utredning. Den kan göras landstingsfinansierat hos oss på Göteborgs Kvinnoklinik. En läkare gör då en undersökning och bedömer förutsättningen för behandling. I Sverige är det dessutom obligatoriskt med ett besök hos beteendevetare för att få genomgå donationsbehandling. Hela utredningen tar ca en månad.

Se gärna Nordic IVFs film om hur utredning och behandling går till.

Vad säger lagen?

Lagen om genetisk integritet bestämmer vad som är tillåtet i samband med assisterad befruktning. För dem som ska genomgå behandling med donerade spermier är det viktigt att känna till vad lagen säger. Läkaren är skyldig att göra en bedömning om det med hänsyn till patientens/ patientparets medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att inseminationen äger rum och om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Vid all donationsbehandling måste enligt lag en psykosocial bedömning hos en beteendevetare göras. Om patienten/ patientparet efter utredningen nekas behandling kan beslutet överklagas till socialstyrelsen.

Enligt lagen om genetisk integritet har ett barn som uppnått tillräcklig mognad rätt att ta reda på donatorns identitet. Uppgifter om donatorn sparas i 70 år. Föräldrarna har däremot ingen rätt till kännedom om donatorns identitet. Enligt lag får patienten/ patientparet inte heller välja egenskaper hos donatorn själv. Valet sker i samband med läkarkonsultationen. I regel matchas donatorns ögonfärg, hårfärg, hudfärg och kroppskonstitution med den blivande förälder som inte skall bära barnet under graviditeten, om det gäller ett par som ska genomgå behandling. På så sätt får barnet förutsättningar att likna båda sina föräldrar. Den förälder som inte ska bära barnet måste också ge sitt skriftliga samtycke till att inseminationen får ske. Ibland kan det kanske kännas som att lagstiftningen gör proceduren komplicerad men det är viktigt att veta att allt görs för att skydda och tillgodose det blivande barnets rättigheter.

Hur går det till?

Vid inseminationen sätter läkaren in en tunn kateter i livmodern genom vilken de preparerade spermierna förs in. Det är som regel en lätt procedur som inte är smärtsam eller obehaglig. Insemination kan ske vid naturlig ägglossning om kvinnan har regelbundna cykler med ägglossning, men ibland behövs det hjälp av tablettbehandling eller hormoninjektioner för att inseminationen ska kunna ske vid optimal tidpunkt i menscykeln. En personlig behandlingsplan läggs upp tillsammans med läkaren efter kvinnans egna förutsättningar.