Fertilitetsutredning


Information om Corona:
Här kan du läsa om riktlinjerna som gäller hos oss.
Krav på munskydd gäller när du besöker oss.
Anhöriga stannar hemma! Läs mer här.


 

För ca 25% av alla par tar det mer än 1 år att bli gravida. Om mer än 1 år har gått är det rimligt att påbörja en utredning. Ibland kan det finnas skäl att söka hjälp tidigare. För ensamstående kvinnor eller samkönade par kan utredning påbörjas när det finns en väl genomtänkt önskan om att få barn.

För att boka en fertilitetsutredning går det bra att vända sig till en gynekolog, landstingets kvinnoklinik eller direkt till en IVF-klinik.

Fertilitetsutredning Göteborgs Kvinnoklinik    

 Utredning av olikkönade par

Om ni försökt bli gravida aktivt i ett år utan att lyckas, är ni välkomna att boka tid för fertilitetsutredning. Utredningen kan startas tidigare om kvinnan är äldre än 35 år, om hon har mycket oregelbundna menstruationer, om mannen vet att han haft en inflammation i testiklarna eller om någon av er vet/eller tror sig ha haft klamydia. Utredningen genomförs alltid samtidigt på både mannen och kvinnan.

Vid första besöket träffar ni en läkare som tillsammans med er båda går igenom er tidigare sjukhistoria, hur länge ni har försökt få barn, tidigare graviditeter och om det finns misstanke om störningar i ägglossningen eller äggledarna. Ladda gärna ner hälsodeklarationer och ta med dem ifyllda vid första besöket.

Kvinnans äggstockar och livmoder undersöks med ultraljud. Man bedömer om ägglossningen fungerar normalt. Hormonprover tas för att utesluta störningar i sköldkörtel eller hypofys. I de flesta fall görs även en utförligare utredning av äggledarna. Om kvinnan är över 35 år kan det vara bra att komplettera utredningen med anti-Mülleriskt hormon (AMH) för att få en uppfattning om mängden kvarvarande ägganlag.

Spermaprov lämnas av mannen för att mäta kvaliteten på spermierna. Denna kontroll är lika viktig som undersökning av kvinnan. Om provet är normalt görs vanligtvis ingen ytterligare utredning av mannen.

Fertilitetsutredning Göteborgs Kvinnoklinik    Fertilitetsutredning Göteborgs Kvinnoklinik

Utredning av samkönade kvinnliga par eller ensamstående kvinnor

Vid första besöket träffar ni en läkare som tillsammans med er går igenom tidigare sjukhistoria, gynekologiska sjukdomar och eventuella tidigare graviditeter samt om det finns misstanke om störningar i ägglossningen eller äggledarna. Ladda gärna ner vår hälsodeklaration och ta med ifylld vid första besöket.

Äggstockar och livmoder undersöks med ultraljud hos den kvinna som ska bära barnet. Man gör också en utförligare utredning av passagen genom äggledarna. Hormonprover tas för att utesluta störningar i sköldkörtel eller hypofys. Efter 35 år kan det vara bra att komplettera utredningen med anti-Mülleriskt hormon (AMH) för att få en uppfattning om mängden kvarvarande ägganlag.

Utöver den medicinska utredningen är det i Sverige obligatoriskt med en psykosocial utredning för att få genomgå donationsbehandling. Svensk lagstiftning betonar att barnens rättigheter prioriteras. Varje kvinna eller par, som önskar gå genom behandling med donerade könsceller måste göra en utredning med en beteendevetare. Utredningen belyser mottagarens förmåga, situation och sociala nätverk. Syftet är att barnet skall få möjlighet att växa upp i en trygg familjesituation.

Vad händer sen?

Utredningen sammanfattas genom ett summeringssamtal tillsammans med läkaren. Läkaren går igenom resultat av utredning och provtagning och ni informeras om prognos och möjligheter. Utredningen avslutas genom att ni tillsammans går igenom de olika typer av behandlingar som finns och ni får chans att ställa frågor.

Välkomna att boka tid hos oss! Ring 031-700 12 90 eller lägg in kontaktinformation i formuläret till höger. Vi ringer upp dig samma dag eller senast nästkommande vardag.