Äggfrysning

För kvinnor som drabbats av cancer och kvinnor som befinner sig i en social situation där en graviditet inte är möjlig finns en chans till bevarad fertilitet. Som första klinik i Norden erbjuder vår samarbetspartner Nordic IVF sedan 2011, frysning av obefruktade ägg för senare användning, så kallad  äggfrysning.

Bevarande av obefruktade äggceller via nedfrysning kan vara aktuellt av flera skäl exempelvis medicinsk behandling som riskerar att skada äggstocksfunktionen eller om kvinnan befinner sig i en social situation där en graviditet inte är möjlig.  Att senare försöka bli gravid med frysta äggceller kräver provrörsbefruktning (IVF) och kan ses som ett alternativ till donerade ägg. Studier visar att möjligheten till graviditet är lika stor som vid traditionell provrörsbefruktning med färska äggceller.

Titta gärna på Nordic IVFs film om äggfrysning.

De som kan ha nytta av äggfrysning är:

  • Kvinnor som har en ökad risk för att komma tidigt i klimakteriet (t.ex. som en följd av cancerbehandling eller annan sjukdom).
  • Kvinnor som måste skjuta upp barnafödande flera år, p.g.a. medicinsk eller kirurgisk behandling.
  • Kvinnor som gärna vill ha barn i framtiden, men där graviditet inte är aktuell i nuvarande sociala situation.

Tekniken

Vitrifikationstekniken har utvecklats i Japan och har förfinats vid en av Europas ledande fertilitetskliniker, IVI i Valencia, Spanien. Den nya frystekniken innebär att äggcellerna fryses mycket snabbt i minimal volym fryslösning, sk vitrifikation. Äggen förvaras sedan i speciella behållare (-196 °C ). Äggfrysning innebär att äggkvaliteten kan bevaras i flera år, tills dess kvinnan vill använda dem för framtida graviditet genom att genomgå IVF.

Möjligheten att bli gravid

En stor forskningsstudie från IVI, Valencia visar att frysbevarade äggceller som befruktas senare efter upptining har lika goda chanser att ge upphov till graviditet som färska äggceller. Detta innebär att kvinnor som behöver/vill skjuta upp sitt barnafödande kan erbjudas att frysbevara äggceller i relativt ung ålder för att senare ha möjlighet att sätta tillbaks befruktade ”unga” äggceller i högre ålder. Det är viktigt att poängtera att äggfrysning innebär att det är äggceller som bevaras och att förutsättningarna till graviditet för individen kan förändras genom ålder och andra tillstånd. Man kan aldrig garantera att äggfrysning leder till graviditet men möjligheten till graviditet bevaras.

Man vet att de äggceller som tas ut i hög ålder har lägre kvalitet, vilket innebär lägre graviditetschans, ökad förekomst av missfall och kromosomskador hos foster.