Priser / Blanketter

300 kr
Kostnadsfritt upp till 20 år, samt över 85 år
300 kr per person & besök. (Vid bokning måste bådas personnummer uppges).

Via vår systerklinik Nordic IVF kan privat fertilitetsutredning inför IVF bokas. Kontakta kliniken genom kontaktformulär på hemsidan eller ring 031-333 09 70.

0 kr (Kostnadsfritt)
Kostnad: 8 000 kr

Med ett blodprov kan man analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT). Med mycket stor träffsäkerhet upptäcks kromosomavvikelser hos foster (framförallt trisomi 13, 18 och 21). Även om NIPT är en säker metod, bör avvikande svar verifieras med fostervattenprov. För mer information, läs här.

Testet är inte genomförbart vid äggdonation, tvillinggraviditet eller vid avvikande ultraljudsfynd som tyder på ovanliga sjukdomar. Innan provet tas måste graviditeten dateras med ultraljudsundersökning. Vi på Göteborgs Kvinnoklinik erbjuder blodprovet via Unilabs och provet tas från 9:e graviditetsveckan. Svarstiden är ca 2 veckor.

Obs! 350 kr debiteras för besök som inte avbokats 07.30 samma dag som besöket gäller.

Hälsodeklarationer

För par (kvinna och man) och för ensamstående eller samkönade par