Om barnlöshet

Varför kan vi inte få barn?

Trots att var sjätte par har svårt att bli gravida pratas det inte så mycket om ofrivillig barnlöshet i samhället. Det blir dessutom allt vanligare i takt med att man väntar längre med att bilda familj.

De flesta par förväntar sig att bli gravida ganska snart efter att de slutat med preventivmedel, men när tiden går och inget händer kommer många olika typer av känslor fram – ilska, skuld och avundsjuka. Det är inte så konstigt att man väljer att inte prata öppet om problemet. Eftersom den största kvinnliga faktorn är just åldern är det viktigt att snabbt komma i kontakt med en gynekolog eller IVF-klinik som gör en utredning för att ta reda på orsaken. Vill du boka en tid för infertilitetsutredning är du välkommen att kontakta Göteborgs kvinnoklinik. Du kan också få veta mer om infertilitet och olika behandlingar via vår systerklinik Nordic IVF.

Vad beror det på?

Medan mannens spermier hela tiden nybildas är kvinnans ägganlag redan färdigbildade i äggstockarna när hon föds. Från den första menstruationen utvecklas varje månad ett eller flera av anlagen till färdiga ägg som lossnar från äggstocken. Med åren minskar kvaliteten hos ägganlagen så att äggen blir allt svårare att befrukta. Infertilitet drabbar både män och kvinnor i lika stor omfattning.

I 30 % av fallen beror det på kvinnan, i 30 % på mannen och i 30 % på båda – i resterande fall hittas ingen orsak.

Orsaker hos kvinnan

 • Rubbningar i ägglossningen; t.ex. hormonella störningar, kraftig över- eller undervikt.
 • PCO (polycystiska ovarier); omogna äggblåsor med få eller inga ägglossningar.
 • Skadade äggledare; av t.ex. äggledarinflammation, klamydia eller bukoperation som t.ex. blindtarmsinflammation.
 • Missbildningar eller godartade tumörer (myom) i livmodern.
 • Endometrios
 • Behandling av cancer.
 • Minskad fruktsamhet av åldersskäl.

 

Orsaker hos mannen

 • Försämrad eller ingen spermieproduktion alls.
 • Virusinfektioner i testiklar eller bitestiklar med försämring av spermieproduktionen, såsom prostatit eller påssjuka.
 • Behandling av testikelcancer.
 • Hinder i sädesgångarna t ex efter operation eller infektion, störning i utlösningsfunktionen eller nedsatt erektionsförmåga.
 • Läkemedel och anabola steroider.

Andra orsaker

 • Hård psykisk stress kan göra att kvinnans ägglossning försvinner. Hos mannen kan stress leda till impotens.
 • Rökning kan försämra såväl kvinnans förmåga att bli gravid som mannens spermieproduktion.
 • Många antiinflammatoriska läkemedel kan minska möjligheten att bli gravid. Den som får sådana läkemedel på recept (till exempel, Celebra, Naproxen eller Diklofenak) bör tala med sin läkare. Man bör heller inte använda receptfria värkmediciner som innehåller ibumetin (Alindrin, Ibumetin och Ipren). Använd istället någon värkmedicin med paracetamol (Alvedon, Curadon Panodil eller Reliv).

Känslomässiga aspekter

Att genomgå en fertilitetsutredning och behandling är påfrestande för alla par. Många beskriver det som en känslomässig ”berg-o-dalbana” mellan hopp och förtvivlan. Ofta infinner sig oftast en känsla av maktlöshet. Det kan finnas behov att prata med utomstående för att lättare hantera känslorna.