Utredning äggfrysning

Vid första besöket görs en utredning då du träffar en utredande läkare för grundläggande information. Syftet med utredningen är att göra en bedömning av dina möjligheter till behandling och frysbevaring av obefruktade ägg. I utredningen ingår undersökningar som gynekologisk ultraljudsundersökning och blodprovstagning. Vid bokning av läkarbesök skickas en hälsodeklaration hem till dig. Det är viktigt att du fyller i och tar med hälsodeklarationen till första besöket då du och läkaren tillsammans går igenom den.

Alla kvinnor genomgår infektionsutredning med gulsot och HIV. Vi tar även ett särskilt blodprov (AMH) för att kunna mäta dina kvarvarande ägganlag.

Efter ultraljud och blodprover träffar du utredande läkare för information och summering. Denna information kan även ges på telefon. Vi går då genom resultat och prognos för eventuell framtida behandling.

Utredningen görs i samarbete med Göteborgs kvinnoklinik. För dig som bor i Stockholm finns också möjlighet att göra utredning vid Nordic IVF och Gynekologi Stockholm.

Du når oss bäst genom att fylla i kontaktformuläret till höger så återkommer vi senast nästa vardag.

Varmt välkommen!