Vanliga frågor på kliniken

Ja, välkommen!
Nej, men om du kan komma på en eventuell återbudstid samma dag, välj ”Tid idag” i bokningsformuläret.
Nej. Ring sjukvårdsupplysningen om du inte får specifik behandling hos oss.
Ja, om du inte kommer för specifik cellprovskontroll.
För utredning krävs att båda kommer tillsammans på första besöket. Krav är att ni försökt aktivt i ett år. Ålder på kvinnan 19-43 år, och mannen 19-55 år.
Ja, ni laddar ner en av följande hälsodeklarationer, fyller i den och tar med vid första besöket för fertilitetsutredning.:

Ja, vi undersöker kvinnan. Män får söka på Hud/Könspolikliniken, SS, Sesammottagningen, Ungdomsmottagningen eller Vårdcentral.
För information om rutinmässiga cellprov hänvisar vi till Regionens kallelse kansli 010-4733910.

P-piller / Mens

Läs på bipacksedeln.
Skall tas inom 72 timmar. Kan köpas receptfritt på apoteket.
Om du fått recept av oss tidigare, kan vi ge dig för 3 månader utan besök.
Vanliga p-piller (fast hormondos): börja på ny karta direkt utan uppehåll.
Ja, om du har regelbunden menstruationscykel kan man göra det med hjälp av gulkroppshormon (receptbelagt).