Vanliga frågor på kliniken

Ja, välkommen!
Nej, men om du kan komma på en eventuell återbudstid samma dag, välj ”Tid idag” i bokningsformuläret eller via telefonen.
Nej. Kontakta sjukvårdsupplysningen (1177) om du inte får specifik behandling hos oss.
Ja, om du inte kommer för specifik cellprovskontroll.
Ja, både för par och ensamstående.

Är man i en parrelation krävs att båda kommer tillsammans. Krav är att ni försökt aktivt i ett år om kvinnan är under 35 år. Om kvinnan är över 35 år räcker det att ha försökt i 6 månader.

Åldergränser för fertilitetsutredning inom landstinget är för kvinnan 19-43 år, och för mannen 19-55 år.

Ja, vi undersöker kvinnan. Män får söka på Hud/Könspolikliniken, SS, Sesammottagningen, Ungdomsmottagningen eller Vårdcentral.
För information om rutinmässiga cellprov hänvisar vi till Regionens kallelse kansli 010-4733910.

P-piller / Mens

Läs på bipacksedeln vad som gäller för just ditt p-piller.
Skall tas inom 72 timmar. Kan köpas receptfritt på apoteket.
Om du fått recept av oss tidigare, kan vi ge dig för 3 månader utan besök. Välj kategorin Recept i kontaktformuläret eller via telefonen.
Vanliga p-piller (fast hormondos): börja på ny karta direkt utan uppehåll.
Ja, om du har regelbunden menstruationscykel kan man göra det med hjälp av gulkroppshormon (receptbelagt).