Den 25 augusti har vi utbildningsdag och kliniken samt telefonen har öppet kl 8-9.30.

Fredag den 26 augusti har vi öppet som vanligt.

Göteborgs Kvinnoklinik