Helene Wennerström, en av våra gynekologer, har nu gått i pension och vi kommer sakna henne här på vår klinik.

Stort tack Helene, för det fina arbete som du gjort för alla patienter som du mött och för oss på kliniken!

Helene Wennerström