Tolk

Svenska

Om du behöver en tolk måste du kontakta oss så att vi kan boka en tolk åt dig. Vi använder Tolkförmedling Väst.

English

If you need an interpreter, you have to tell the nurses at our clinic, they take care of the reservation through Tolkförmedling Väst.

 

Göteborgs Kvinnoklinik