Vi är glada över att återigen ha möjligheten att erbjuda tider till nya patienter hos oss!

Vi har under en period varit tvungna att ha en tillfällig begränsning av inskrivning av nya patienter vid vår allmängynekologiska mottagning. Orsaken har varit att våra avtal inte kunde tillgodose efterfrågan på läkartider. Men sedan vår nya gynekolog Dr Bengt Karlsson börjat arbeta hos oss har vi bättre förutsättningar att ta emot alla de patienter som söker till oss, både gamla och nya!

Välkomna!