Med ett enkelt blodprov kan man numera analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT). Med mycket stor träffsäkerhet upptäcks kromosomavvikelser hos foster (framförallt trisomi 13, 18 och 21). Även om NIPT är en säker metod, bör avvikande svar verifieras med fostervattenprov. För mer information, läs här.

Testet är inte genomförbart vid äggdonation, tvillinggraviditet eller vid avvikande ultraljudsfynd som tyder på ovanliga sjukdomar. Innan provet tas måste graviditeten dateras med ultraljudsundersökning. Vi på Göteborgs Kvinnoklinik erbjuder blodprovet via Unilabs och provet tas tas från 9:e graviditetsveckan. Svarstiden är drygt 3 veckor.

NIPT finns i olika varianter och kostar 8000-10000 kr beroende på frågeställning.