Göteborgs Kvinnoklinik Pia CollbyVi är tacksamma för att ni tagit er tid och svara på vår patientenkät under hösten!

Svaren är värdefulla för oss och ligger till grund för vårt utvecklingsarbete.

Svaren visar att 94 % av alla patienter som svarat är nöjda med vår verksamhet, vilket gör oss mycket glada och stolta över vårt arbete. Gällande bemötandet från våra läkare och övrig personal var 98 % av patienterna nöjda!

Stort tack för ert deltagande i enkäten!