Fredagen den 21 april bjöd Göteborgs Kvinnoklinik in till vetenskapligt symposium. Delar av Västra Götalandsregionens gynekologiska mottagningar och privata gynmottagningar fick möjligheten att ta del av det nya nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention. Björn Strander, ordförande i den nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention, framförde tillsammans med gynekolog Cecilia Kärrberg och Göteborgs kvinnokliniks specialistläkare Anna Welander det senaste kring screeningprogram, samt kommande nationellt vårdprogram. Utbildningseftermiddagen avslutades med intressanta diskussioner kring kommande utmaningar och privatläkarens roll inom cervixcancerprevention.