Kvalitets- och miljöarbete

Vi har ett kvalitetsinriktat arbete och har sedan flera år kvalitetscertifikat enligt ISO (9001:2015 och 14001:2015). Vårt kvalitets- och miljöarbete sker tillsammans med Nordic IVF & Limhamns Kvinnoklinik. Vår personal jobbar dagligen med att uppnå förbättringar för att vår verksamhet ska utvecklas och präglas av kunskap samt ett bra arbetsklimat.

Detta innebär att alla våra processer är dokumenterade. Våra digitala journalsystem innebär ökad effektivisering och tillåter att vi kontinuerligt bearbetar material statistiskt med målet att ständigt förbättras.

Vårt arbete med miljön genomsyrar det dagliga arbetet där all personal är involverad i att vår verksamhet ska lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt. Här hittar du vår miljö- och kvalitetspolicy.

 

Göteborgs Kvinnoklinik ISO-certifiering