Kvalitetsarbete

ISO Certifikat Göteborgs KvinnoklinikVi har under flera år satsat på både kvalitet och miljö. Sedan november 2009 uppfyller Göteborgs Kvinnokliniks ledningssystem kvalitets- och miljökraven enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Detta innebär att alla våra processer är dokumenterade. Journalsystemet vid kliniken är datoriserat, vilket innebär att vi förutom ökad effektivisering också kontinuerligt bearbetar material statistiskt med målet att ständigt förbättras. Kvalitetsansvarig är Kristina Schildauer.