Från och med 2018-01-01 höjs patientavgiften från 200 kr till 300 kr inom gynekologi. Detta är enligt beslut från Västra Götalandsregionen

Det är fortfarande kostnadsfritt för patienter under 20 år och för patienter över 85 år. Har man remiss från vårdcentral kostar besöket 200 kr hos oss.

Välkommen!